Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 5 sany netije tapyldy.

Göwreli ýa-da çaga emdirýän zenan oraza tutmalymy?

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... oraza tutmak, agyz beklemek parzmy? Eger iýmitlendirse (emdirse) orazasy bozulýarmy? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh. Zenan agzy beklikä çaga emdirse, orazasy bozulmaýar! Eger ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.