Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 11 sany netije tapyldy.

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti.

14 Awgust 2018 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... etmelidir. 3- Köpräk Kuran-Kerim okamalydyr. 4-Farz namazlary wagtynda kylmaly we köpräk nefil namaz kylmalydyr, hususanam tehejjud namazy kylmalydyr. 5- Mätäçlere sadaka bermelidir. 6-Agyz beklemelidir. ...

Muharrem aýynyň we Aşura gününiň fazileti.

29 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... الله المحرم “Ramazan aýyndan soňra tutulan iň faziletli (sogaply) oraza, Allahyň aýy bolan Muharrem aýynda tutulan orazadyr.” 1 Şonuň üçin musulmanlar bu aýda has köpräk agyz beklemäge çalyşmaly. Hususanam ...

Göwreli ýa-da çaga emdirýän zenan oraza tutmalymy?

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... oraza tutmak, agyz beklemek parzmy? Eger iýmitlendirse (emdirse) orazasy bozulýarmy? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh. Zenan agzy beklikä çaga emdirse, orazasy bozulmaýar! Eger ...

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... başga biri bilen jemagat bolup, üýşip bir bolup (hor bolup) aýtmak jaiz däldir. 9-Baýram güni agyz beklemek: Baýram günleri agyz beklemek ijma bilen haramdyr. “Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem ...

Yslam akydasy.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... başga hak ilähiñ ýoklugyna we Muhammet (sallallahu aleýhi we sellem) Onuñ ilçisidigine şaýatlyk etmek. 2-Namaz kylmak. 3-Zekat bermek. 4-Ramazan aýynda agyz beklemek. 5-Ýagdaýyñ bolsa, haja gitmek. ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.