Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 42 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Nurujular kimlerdir? Ýagny kimlere Nurujular diýiler?

24 Mart 2020 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Nurujular kimlerdir? Ýagny kimlere Nurujular diýilýär? Jogap: Waleýkum esseläm. Nurujylar ýa-da Nur jemagaty diýip, Türkýede 1878-1960 ýyllar ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bir kişini günäsi ýa-da bidgaty ýa-da küfri sebäpli gutlan kişi, Allahyň gazabyna duçar bolar.”(Ahkamu Ehli-Zymme) Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun.  ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Şerigatdan, Kuran we Sünnetden uzaklaşandyklaryny we musulmanlaryň içinde gabyrlara sygynmak, palçylyk, jadygöýlik ýaly şirki ynançlaryň, bidgatdyr-hurafalaryň, din adyndan hereket edýän ýasama dindarlaryň ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.