Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 5 sany netije tapyldy.

Namazy taşlana garaşýan azap.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we sellem Yslamyñ buýruklarynyñ ýeke-ýekeden gitjekdigini habar berýär we iñ soñky gitjek zadyñ namazdygyny aýdýar. Namazyñ taşlanmagyndan soñra dinden hiç zat galýan däldir. Eý binamaz bu hadysyñ üstünde ...

Kuran we Sünnet saýasynda namazyñ ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Fethul-Bäri Şerhi, 1/144. 8/513, Muslim, Newewi Şerhi, 1/164) 2- Binamazyñ dini ýokdur: Ibn Omar radiallahu anhdan, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýtdy: “...Namazsyzyñ dini ýokdur. Şübhesiz ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.