Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 2 sany netije tapyldy.

Butlary kim döwdi?-1 (Ybraýym aleýhis salamyň kyssasy)

02 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 1-But satyjysy. Gadym zamanda, obalaryň birinde örän meşhur but ýasap satýan Äzer atly bir adam bardy. Olaryň obasynda bir uly bina ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.