Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 3 sany netije tapyldy.

Gadyr gijesiniñ fazileti we ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... diýilendir. Allah Tagala bu barada şeýle diýýär: “Ol gije ähli hikmetli işe, höküm beriler.” (Duhan 44/4) Gadyr gijesiniñ Allah Tagalanyñ ýanyndaky derejesi we gadyr-gymmaty uly bolanlygy üçin hem ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.