Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 3 sany netije tapyldy.

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... millete meñzese ol hem olardandyr.” (Ahmed) 6-Zenan-erkek garym-gatym, aýdym-sazly üýşmeleñlere gitmek we maşgalañdan biriniñ gitmegine,olary seýr etmegine rugsat bermek. 7-Baýram günlerini gabyr zyýaraty ...

Gabyr azaby barmy?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.  Sorag:  Esselamu aleýkum wa rahmetullahi we barakatuh. Gabyr azaby barmyka, bar bolsa Kuran-Kerimden delil getiräyseñiz minnetdar ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.