Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 5 sany netije tapyldy.

Kalýanyň we temmäki önümleriniň hökümi näme?

13 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Kalýan çekmegiň hökümi näme? Onuň hökümi çilimiň hökümi bilen birmi? Kalýan we çilim haram bolan narkotikleriň sanyna girýärmi? Kalýan ...

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy?

10 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Erkeklere gaş ütmek bolýarmy? Biri: Molla bolýa diýdi diýýär. Erkek özüne seretse sünnet diýdi, diýýär!? Jogap: ...

Erkeklere gyzyl dakynmak harammy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

  Sorag: Esselämu aleýkum. Erkeklere gyzyl dakynmak harammy? Jogap: Waleýkum esseläm. Musulman erkeklere gyzyl dakynmak haramdyr. Zenanlara haram däldir. Pygamberimiz Muhammed sallallahu ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... dogry many şudur: Yslam dini kyýamada çenli peýda boljak zatlaryñ halal ýada haramdygyny bilmek üçin gerek bolan ähli şertleri, usullary we düşündirişleri goýup, şübheleri ýok edendir. Haram-halalyñ arasyndaky ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.