Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 4 sany netije tapyldy.

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء3 “Eý ýaşlar jemagaty: Sizden öýlenmäge güýji ýetenler öýlensin. Çünki öýlenmek gözi (harama seretmekden) we namysy has gowy gorar. ...

Jynsy gatnaşykly widýolary görseñ bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... seretmek haramdyr. Sebäbi asyl zynañ başlangyjy seretmek bilen başlaýandyr. Bir kişi ilki harama sereder, soñra ol hakda pikir edip, añynda şol barada hyýal guryp başlar we netijede şol zady amala aşyrmak ...

Halaşýan gyzyma garşy nähili bolmaly?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Allah Tagala Kuran-Kerimde: “Eý Pygamber! Iman eden erkeklere aýt harama seretmesinler we namyslaryny gorasynlar......Iman eden zenanlara aýt: Gözlerini (harama) seretmekden we namyslaryny gorasynlar....”diýýär. ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.