Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 2 sany netije tapyldy.

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şeýle aýtdy: “Allah Tagala siziñ içiñizdäki iman edenleri we ylym eýelerini derejelere beýgelder.”4 Ymam Taberi (rahimehullah) bu aýatyñ tefsirinde şeýle diýýär: “Allah Tagala imanly kişilerden ylymlylary, ...

Halaşýan gyzyma garşy nähili bolmaly?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

  Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Men özüm Allaha şükür imanly, bir gyz bilen söýüşýän. Ol hem Alhamdulilläh imanly. Indi ikimiz nähili gatnaşykda ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.