Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 2 sany netije tapyldy.

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... minnä we minkum/Allah (eden amallaryñyzy) sizden we bizden kabul etsin, diýerlerdi.”(Fethu'l-Bäri 2/466) 7-Mubah, halal güýmenjeler bilen wagt geçirmek: Baýram günleri Yslamyñ rugsat beren güýmenjeleri, ...

Yslamdaky iñ uly günä şirk

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... amalda edilen bolsa şol amaly batyl eder. 4.Uly şirk maly we jany mubah kylar. Kiçi şirk maly we jany mubah kylmaz. Älemleriñ Robby bolan Allaha öwgi we hamd aýdýarys, Pygamberimiz Muhammede, onuñ ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.