Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 31 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Bu baýram Türkmen topraklarynda Sowet döwüründe bellenilip başlanylýar. Halkyñ içine kapyrlaryñ bu baýramy berk ornaşypdyr, hatda Musulmanlaryñ Gurban we Ramazan baýramlaryny bellemeýänler, ençeme harajat ...

Muharrem aýynyň we Aşura gününiň fazileti.

29 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... الله المحرم “Ramazan aýyndan soňra tutulan iň faziletli (sogaply) oraza, Allahyň aýy bolan Muharrem aýynda tutulan orazadyr.” 1 Şonuň üçin musulmanlar bu aýda has köpräk agyz beklemäge çalyşmaly. Hususanam ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Ramazan aýynyň soňky on gününde has köp ybadat etmek, gijelerine tehejjut namazy kylmak, zikir etmek we ramazanyň soňky on gününiň täk gijelerinde ...

Ramazan aýy haçan başlaýar?

19 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... dogry? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Ramazan aýynda orazanyñ başlamagy iki usul arkaly kesgitlenýär! 1-nji usuly: Ramazan aýynyñ görülmegi. Allah Tagala Kuran-Kerimde: ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.