Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Muşrik diýmek näme?

19 Ýanwar 2020 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Muşrik diýmek näme? Jogap: Waleýkum esseläm. Muşrik diýmek, Allaha şärik goşan, şirk getiren diýmekdir. Allaha ...

Ramazan aýynda agyz beklemegiň ähmiýeti we Ramazan aýyna mahsus amallar.

12 Maý 2019 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle diýdi: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ ...

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti.

14 Awgust 2018 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Allah Tagalaň bize beren nygmatlaryndan biri hem Allah Tagala biz üçin käbir aýlary, käbir gijeleri, käbir günleri başga günlerden üstün ...

Ýaşululara sylag-hormat etmek.

25 Mart 2018 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Ynsanlar bilen gatnaşykda edep-ahlak örän möhüm we täsirli zat bolanlygy üçin, gözel ahlak käbir ýurtlaryň Yslamy kabul etmegine sebäp ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

  Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellem hadysda: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Wahabistler kimler? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Wahabi diýip, aýry akyda, mezhep ...

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Edýän işleriňizden Allah razy bolsun. Meniň soragym bar: Taliban, El-Kaida, Bokko-Haram, ...

Şerigat diýmek näme?

01 Iýun 2015 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sahypaň akyjysy: Esselämu aleýkum. Şerigat diýmek näme? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Arap dilinde شريعة/Şerigat ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sahypaň akyjysy: Esselämu aleýkum we rahmetullahi wa berekätuh. Soragymyz ýagny şu wagtky döwürde esasanam daşary ýurtdaky Türkmen gyzlarymyzyň ...

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Internetde Ibn Useýmin, Ibn Bäz, Al-Albani ýaly alymlara wahabi diýýärler. Şu dogrumy ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.