Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 2 sany netije tapyldy.

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... gadyr gijesini gözläp, ybadat, doga-dileg bilen geçirmek, ygtykafa girmek sünnetdir. Aýşa enemiz (radiallahu anha) şeýle habar berýär: “Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Ramazan aýynyň soňky ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.