Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi?

. - Akyda

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselamu aleýkum. Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi?

Jogap: 

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Hawa, ölen üçin sadaka bermek jaizdir! Çünki Pygamberimizden (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada şu sahyh hadys rowaýat edilýär: “Abdullah bin Abbas (radiallahu anh) şeýle diýdi: Sad bin Ubadäniñ (radiallahu anh) ejesi öldi. Şonda Sad bin Ubade (radiallahu anh) Pygamberimizden (sallallahu aleýhi we sellem): Ýa Resulullah! Ejem dünýäden gaýtdy, onuñ adyna sadaka bersem, oña peýdasy degermi?-diýip, sorady.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): Hawa, diýdi. Şonda Sad bin Ubade (radiallahu anh) Pygamberimize (sallallahu aleýhi we sellem): Men seni şaýat tutdym! Mifrah adyndaky daşy diwarly bakjam ejem üçin sadakadyr, diýdi.” 1

 

1-Sahyh Buhari: 2603, 2604.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.