Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Bir adam zyna etse, arak ıçse kapyr bolyarmy?

. - Akyda

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Bir adam zyna etse, arak ıçse kapyr bolyarmy? 

Jogap: 

Waleýkum esseläm.

Ähli-sünnediñ akydasynda bir adam arak içse, zyna etse dinden çykanok. Çünki bu zatlar uly günadir we adamy dinden çykarýan amal däldir.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.