Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Çörek ursun, duz ursun diymek ýa-da käbä and içmek günämi?

. - Akyda

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Çörek ursun, duz ursun diýmek, ýa-da käbe and içmek günämi?

Jogap:

Waleýkum esseläm.

Käbä, Pygambere, duza, çörege we başga mahluklara kasam etmek şirkdir. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem bu barada şeýle diýendir:“Kim Allahdan başga zada kasam etse ýa kapyr bolar ýa-da müşrük bolar.” (Tirmizi: 1535)

Hadysda: “Atalaryñyza kasam etmäñ. Kim kasam etse ýa Allaha kasam etsin ýa-da dymsyn.” (Buhari: 6108, Muslim: 1646)

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.