Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Mazarystana baraňda haýsy doga okalýar?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mazarstana baraňda haýsy doga okalýar? Allah razy bolsun!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.  

Mazarystana barylanda okalmagy sünnet bolan doga: 

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bize sahyh hadysynda mazarystana baranymyzda şeýle diýmegi öwredýär: 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله  بِكُمْ لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية

Okalyşy: "Esselämu aleýkum ähled-diýäri, minel-mu'miniýne we muslimiýne, we innä inşAllahu bikum lähykuwn es-elullahe lenä we lekumul-afiýeh"

Terjimesi: Bu diýaryň mu'min we musulmanlary: Size salam bolsun. InşAllah bizem (size) goşuljakdyrys. Allahdan bize we size aman-esenlik dileýäris.1

Bellik: Yslamda gabyra zyýarata gitmekden iki maksat bardyr:

1-Ölüleri görüp ybrat alyp, ahyrýedi ýatlamak, Allahyñ huzuryna çykmaga taýynlanmak.

2-Ölülere salam bermek, olar üçin Allahdan bagyşlanma dilemek.

Salamat boluň!

 

1-Muslim, Ibn Mäje.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.