Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Musulman toýy nähili bolmaly?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Men ýakynda öýlenjek bolýan ýöne musulman toýuň nähili edilmelidigini bilemok, widiosy bolsa goýaýsaňyz? Sag boluň!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Musulman toýunda Allah Tagalaň haram eden zatlaryndan hiç biri bolmaly däl.

Zenan-erkek garym-gatym bolmaly däl, zenanlar aýry erkekler aýry oturmaly.

Zenanlara zenanlar, erkeklere erkekler hyzmat etmeli.

Israfçylyk-zaýaçylyk etmeli däl.

Geline kapyr zenanlaryň däp-dessury bolan ýarym-ýalaňaç, dar, içini görkezýän, bedenini belli edýän fatalar geýdirmeli däl.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.