Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Içinde dini maglumatlar bolan telefon bilen hajathana girseň bolýarmy?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Şu sorajak soragym meni köpden bäri gyzyklandyrýar. Telefonymyň içinde köp görnüşli dini maglumatlar (programmalar), aýat-süreler bar. Ýolda ýada işde wagtym, telefonym ýanymdaka hajathana girmeli bolýan. Şu ýagdaýda güna bolýarmy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Telefonyň bellik ýerinde saklanan dini maglumatlar bar bolsa, zerur ýagdaýda ol telefon bilen hajathana girmekde günäkärçilik ýokdur.

Çünki telefon dini kitap ýa-da Kuran-Kerim höküminde däldir. *

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.