Yazdır

Içinde dini maglumatlar bolan telefon bilen hajathana girseň bolýarmy?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Şu sorajak soragym meni köpden bäri gyzyklandyrýar. Telefonymyň içinde köp görnüşli dini maglumatlar (programmalar), aýat-süreler bar. Ýolda ýada işde wagtym, telefonym ýanymdaka hajathana girmeli bolýan. Şu ýagdaýda güna bolýarmy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Telefonyň bellik ýerinde saklanan dini maglumatlar bar bolsa, zerur ýagdaýda ol telefon bilen hajathana girmekde günäkärçilik ýokdur.

Çünki telefon dini kitap ýa-da Kuran-Kerim höküminde däldir. *

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.