Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Musulmançylykda eliň-aýagyň dyrnagyny bir günde almak bolmaýar diýýärler?

. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Musulmançylykda eliň-aýagyň dyrnagyny bir günde almak bolmaýar diýýärler, ýasyň-toýuň bir günde gelýär diýýärler. Dogrumyka şol?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Bu ynançlar hiç hili asly bolmaýan, yrymlardandyr.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) yrym hakda:

الطيرة شرك الطيرة شرك

Yrym şirkdir, yrym şirkdir” 1diýýär.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1-Ebu Dawud: 3910. Tirmizi: 1614. Ibn Mäje: 3537. Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.