Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Allah Tagala diýip, Allah sözüniň yzyna Tagala sözüniň goşulmagynyň manysy näme?

. - Dürli

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Allah Tagala diýip, Allah sözüniň yzyna Tagala sözüniň goşulmagynyň manysy näme?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Arapçada Ta'ala تَعالَى diýmek, beýik diýmegi aňladýar.

Allahu Ta'ala ýa-da Tagala diýenimizde, Beýik Allah diýdigimiz bolýar.

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.



Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.