Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Saýtyň maglumatlaryny ulanmaga rugsat bolarmy, instagram we beýleki int çatlarda?

. - Dürli

Sorag: Esselämu aleýkum.Gowumy  ýagdaýlaryňyz?Saýtyň  maglumatlaryny  ulanmaga rugsat bolarmy, instagram we beýleki int çatlarda?

Jogap: Waleýkum esseläm.

Sahypadaky  maglumatlary  ulanmaga we ýaýratmaga  rugsat we maslahat  berilýär. Maglumatlary  ulanylanda  sahypany çeşme hökmünde  görkezmek  hökmandyr.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.