Yazdır

Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi? Sorag-Jogap.Şeýh Taha (hafizehullah)

. - Dürli

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi?
Şeýh Taha (hafizehullah)

6.2 MB 6:48 min