Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Hütbe diýmek näme bolýar?

. - Dürli

Sorag: Esselämu aleýkum musulman doganym! Men siz-den şu sözi sözi soramakçy. "hütbe" diýmek näme bolýar?

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi. Hütbe asly arapça sözdür. Yslamda hütbe diýip, juma we baýram namazlarynda ymamyñ minbere çykyp, jemagata ýüzlenip ögüt- nesihat we doga-dileg wagyz etmegine aýdylýar.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.