Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Kuran diýmek dogrymy ýada Kurhan?

. - Dürli

 

Sorag: Esselämu aleýkum doganlar. Kuran diýmek dogrymy ýada Kurhan?

Jogap: Waleýkum esselam.

Arapça aslyna iñ ýakyny we dogrusy Kuran diýmekdir.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris