Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Mähremsiz zenan maşgala sapar etmek bolýarmy?

. - Dürli

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Mähremsiz zenan maşgala sapar etmek bolýarmy?

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we bäräkatuh.

Ýanynda mähremi bolmaýan zenan maşgalañ ýeke başyna sapar etmegi dinimizde haramdyr. Çünki Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Sahyh Buharide rowaýat edilen hadysynda şeýle diýýär: “Zenan maşgala mähremsiz üç günlik sapara çykmasyn.” 

Ymam Muslimiñ Sahyhynda: “Allaha we ahyrýet gününe iman edenzenanyñ, ýanynda mähremi bolmasa, üç gijelik uzaklykdaky ýola çykmagy halal däldir” (ýagny haramdyr) diýilýär.

Bellik: Mährem diýmek, zenanyñ adamsy ýa-da ebedi nikah düşmeýän erkek dogany, süýt doganlary, ogly we kakasydyr.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris