Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Nämährem gyzlar bilen elleşip salamlaşmak bolýarmyka?   

. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Nämährem gyzlar bilen elleşip salamlaşmak bolýarmyka?   

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Keseki (nämährem) zenan bilen elleşip salamlaşmak haramdyr.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) biat (kasam) wagtynda ýanyna gelip elleşmek isleýän zenanlara: Men zenanlar bilen elleşmeýärin diýýär. (Tirmizi)

Pygamberimiz (sallalllahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär: Sizden biriniñ kellesine demirden iññe dürtülmegi, özüne halal bolmaýan (nämährem) zenana degmesinden gowudyr.(Taberani, el-Kebir)

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.