Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Ýüzünde ynsanyň ýa-da haýwanyň suraty bolan egin-eşik geýmek bolýarmy?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Ýüzünde ynsanyň ýa-da haýwanyň suraty bolan egin-eşik geýmek bolýarmy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Ýüzünde ynsanyň ýa-da haýwanyň ýagny janly zadyň suraty bolan egin-eşik geýmek erkek bolsun, zenan bolsun ýa-da çaga bolsun tapawudy ýok geýmek we geýdirmek bolmaýar.

Sahyh Buharide gelen hadysda, Jebraýyl (aleýhis salam) perişdäniñ şeýle diýeni habar berilýär:

إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب

Biz (perişdeler) içinde surat we it  bolan öýlere girmeýäris.” (Sahyh Buhari)

 

Musulman kişi sada, arassa, owadan we iň esasy zadam Yslamyň ölçeglerine laýyk bolan egin-eşik geýmelidir.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris