Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Agzyň beklika öpmek bolanok diýýärler, hatda çaganyda. Şonda agzyň açylýarmyş. Özümä şoňa gaty bir ynanyp baramok (dogrusy näme)?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Agzyň beklika öpmek bolanok diýýärler, hatda çaganyda. Şonda agzyň açylýarmyş.Özümä şoňa gaty bir ynanyp baramok (dogrusy näme)?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

 

Orazaly kişiniň çagany, aýalyny ýa-da aýaly ärini öpmegi bolýandyr.

Sahyh Buhari we Sahyh Muslimde Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) orazalyka aýalyny öpenligi habar berilýär. 1

Emma är-aýal arasynda, egerde öpmeklik şehweti herekete geçirip meniň gelmegine sebäp boljak bolsa we özlerine erk edip bilmejek bolsalar mekruhdyr. 2

Salamat boluň!

 

1-Buhari: no: 1927. Muslim: no:1106. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ. رواه البخاري و مسلم

2-Şeýh Ibn Bäz, el-Fetawa Kitabud-Dawe 2/164-165.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris