Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Gurbanlyk kesmek üçin biçilen mal bolsa, bolýarmy?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Gurbanlyk kesmek üçin biçilen janly bolsa, bolýarmy? Allah Tagala razy bolsun!

Jogap: Waleýkim esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Hawa biçilen janlyny gurbanlyk etmek bolýandyr.

Bunyñ delili Suneni-Beýhakide (9/273), Ebu Hureýreden (radiallahu anh) rowaýat edilen hadysdyr. Hadysda Pygamberimiziñ (sallallahua aleýhi we sellem) iki sany semiz, şahly, biçilen geçini gurbanlyk edenligi habar berilýär.  

Salamat boluñ!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.