Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Ramazan aýy haçan başlaýar?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum dogan. 2014-nji ýylda oraza haçan başlaýar? Türkmenistanda 29-na diýýärler. Başga köp ýurtlarda 28-ne haýsy takyk dogry?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Ramazan aýynda orazanyñ başlamagy iki usul arkaly kesgitlenýär!

1-nji usuly:

Ramazan aýynyñ görülmegi.

Allah Tagala Kuran-Kerimde:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Sizden biri ramazan aýyna gowuşsa (ramazan aýynyň doganyny görse) oraza tutsyndiýýär. (Bakara 2/185)

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem)

Aýyñ doganyny görseñiz oraza başlañ”diýýär.

(Buhari, Muslim)

2-nji usuly:

Şaban aýynyñ 29-njy gijesi, aý görünmese ýa-da howañ (bulutly, ümürli) bolmagy sebäpli aýy görmek mümkünçiligi bolmasa, Şaban aýynyñ 30-njy gijesi dolmagy bilen Ramazan aýy başlaýar.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): 

Eger aýy görüp bilmeseňiz, Şaban aýyny 30- güne tamamlañ” diýýär.

(Buhari, Muslim)

Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem), dört çaryýarlar bolan Ebu Bekr, Omar, Osman, Alyň (Allah olardan razy bolsun) we dört mezhep ymamlaryň, selefi-salyhynyň döwründe Ramazan aýynyň girmegi şu iki usul arkaly kesgitlenýärdi.

Sünnete görä Ramazan aýynyň girişi aýa seredip kesgitlenýär. Diňe kalendara ýa-da başga hasaplara görä kesgitlemek dogry däldir.

Aý haçan dogsa şonda Ramazan başlaýar.

Aýyň doganyny gören musulmanlar bolsa, başga musulman doganlaryna Ramazan aýynyň doganlygyny buşlaýarlar ýa-da radýo, telewizor arkaly halka habar berilýär.

Allah Tagala ähli musulmana Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem), dört çaryýarlaryň, ähli-sünnediň ýoluna berk eýerýänlerden eýlesin!

Bellik: Juma baradaky soragyňyza soňra jogap beriler inşaAllah!

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.