Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Orazaly kişiniň suwuk görnüşdäki miskleri (müşkleri) egin-eşigine we bedenine çalmagyna rugsat berilýär.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.