Yazdır

Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Orazaly kişiniň suwuk görnüşdäki miskleri (müşkleri) egin-eşigine we bedenine çalmagyna rugsat berilýär.

Salamat boluň!