Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy?

. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Balyk we balyga degişli bolan ýag, işbil ýaly zatlar iýmek halaldyr.

Allah Tagala aýatda şeýle diýýär:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

Size deňiz (jandarynyň) awy we ony iýmek halal edildi.1

Gury ýerdäki haýwanlaryň tersine balygyň ölüsi halaldyr ýagny balyk tutulanda pyçak bilen başyny kesmek gerek däldir.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:

هو ‏الطهور ماؤه الحل ميتته

(Deňiziň) suwy päk, ölüside halaldyr.2

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

1-Maide 5/96.

2-Ymam Ahmed, Nesai, Ibn Mäje.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.