Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Talyplar bilen pul ýygnap gurbanlyk kessek bolýarmy? Sorag-Jogap. Begmuhammet Allanazar.

. - Fykh

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Talyplar bilen pul ýygnap gurbanlyk kessek bolýarmy.
Begmuhammet Allanazar

6.4 MB 4:38 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Okamaga maslahat berýäris