Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Erkeklere gyzyl dakynmak harammy?

. - Fykh

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Erkeklere gyzyl dakynmak harammy?

Jogap: Waleýkum esseläm.

Musulman erkeklere gyzyl dakynmak haramdyr. Zenanlara haram däldir. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem hadysda şeýle diýendir: “Altyn w ýüpek ymmatymyñ zenanlaryna halaldyr.”(Tirmizi: 1720, Nesai: Kitabuz-Ziýnet, Babu Tahrimuz-Zehebi aler-rijal: 5163)

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.