Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Gurbanlyk etinden gurbanlyk eden kişi iýse bolýarmy?

. - Fykh

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Gurbanlyk etinden gurbanlyk eden kişi iýse bolýarmy?

Jogap:

Waleýkum esselam.

Gurbanlyk kesen kişiniñ etden özi üçin aýyrmagy, sowgat etmegi we sadaka bermegi rugsatdyr.

Allah Tagala aýatda:

(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)

...Olardan hem özüñiz iýiñ we eklenji peslere, garyplara iýdirñ.” (Haj,22/28)

Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem gurbanlyk barada: “Iýiñ, iýdiriñ we özüñiz üçin alyp goýuñ.”(Buhari)

Başga hadysda:“Özüñiz iýiñ, alyp goýuñ we sadaka beriñ.”(Muslim)

Gurbanlyk etiniñ näçe böleginiñ sadaka ýa-da sowgat edilip, näçe böleginiñ gurban keseniñ özi üçin alynjagy barada çäklendirme ýokdur. Mynasyp bolany üçde biriniñ iýilmegi, üçde biriniñ sowgat edilmegi, üçde biriniñ sadaka edilmegidir.

Gurbanlygyñ etini, derisini ýa-da başga agzasyny satmak ýa-da damak çalan kişi üçin töleg köküminde bermek jaiz däldir.

Salamat boluň!Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.