Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Istanbulyň fethi barada hadys barmy?

. - Hadys we Şerh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Hormatly dogan ilki bilen size Allah Tagaladan jan-saglyk we bu edýän işiňiz üçin sizden razy bolmagyny dileg edýärin. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýdi diýilýär: Haýsy Soltan Istanbuly basyp alsa o ne gözel Soltandyr. Bu aýdylanlar dogrumy? Şu gep barada bize maglumat beräýseňiz sizden hoşal bolardyk? Köp sag bolun!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Bu hadys Ymam Ahmediň, Musned atly hadys kitabynda we başga hadys kitaplarda gelýär.

Hadysyň dogrusy şu görnüşde: Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýdi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ

Konstantiniýýe (Istanbul) şäheri hökman feth ediljekdir. Ony feth eden emir ne gözel emirdir. Ony feth etjek goşun ne gözel goşundur.1

Konstantiniýýe Milady 1453-nji ýylda Osmanly Türkmen Soltany, Fatih Soltan Muhammet Han tarapyndan feth edildi.

Konstantiniýýeniň fethinden soňra Istanbul ady ýörgünli bolup galdy.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1- Ymam Ahmet, Musned. روه الإمام أحمد في مسنده.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.