Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) näçe çagasy bolupdyr?

. - Taryh

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiñ näçe ogly bolupdyr.

Jogap:

Waleýkum esseläm.

Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellemiñ üçi oglan we dördi gyz jemi ýedi çagasy bolandyr. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem dirikä alty çagasy wepat edýär. Diñe Fatma radiallahu anha Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem dünýäden gaýdandan soñra wepat edýär. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiñ ogullarynyñ ady: Kasym, Abdullah, Ybraýym. Gyzlarynyñ ady: Zeýneb, Rukaýýe, Ümmi Gülsüm, Fatyma.

Salamat boluň!



Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.