Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Näçesi görünsün?
Ady Görülen
Fykh al-Ekberiň ýeňilleşdirilen şerhi. 1388
Selefe eýermegiň ähmiýeti. 1511
Şirk. 1779


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.