Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Şerigat diýmek näme?

. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sahypaň akyjysy: Esselämu aleýkum. Şerigat diýmek näme?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Arap dilinde شريعة/Şerigat diýmek, ýol, ýörelge, kanun diýmekdir.

Adalgada الشريعة/ Şerigat diýmek bolsa, Allah Tagalaň bendeleri üçin kanunlaşdyran zatlarydyr. Şerigat dolulygyna diniň özüdir we Allah Tagalaň kanunydyr.

Allah Tagala aýatda şeýle diýýär:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Soň (din) işinde saňa (aýdyň) bir şerigat (ýol) berdik. Sen oňa (ol ýola) tabyn bol! (Hakykaty) bilmeýänleriň arzuw-isleglerine boýun bolma!

(Jasiýa 45/18)

Musulmanlara her bir işde Allah Tagalaň şerigatyna eýermek parzdyr.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.