Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Şeksiz-şübhesiz iman etmek.

. - Hadys we Şerh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، لا يُلْقَى بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ

Ebu Hureýre (radiallahu anh) şeýle diýýär: Resulullah (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýdi: “Şaýatlyk edýärin Allahdan başga hak iläh ýokdur we Men Allahyň Resulydyryn. Kim-de kim şu iki (şaýatlyga) şek-şübhesi bolmazdan Allaha gowuşsa, hökman jennete girer.(Muslim)

Hadysdan çykan peýdalar:

1-Lä ilähe illallahyň (Töwhidiň) fazileti, ähmiýeti.

2-Iki şaýatlyga şeksiz-şübhesiz iman edenler jennete girjekdir.

3- Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) pygamberligine iman edip, şaýatlyk etmek, Allahyň ýeke-täk hak ilähdigine şaýatlyk etmegiň bir bölegidir. Kim-de kim Lä ilähe illallaha şaýatlyk etse emma Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) Pygamberligine şaýatlyk etmese musulman bolmaz.

4-Lä ilähe illallahyň şertleriniň biri hem şek-şübhäniň tersi bolan ýakyndyr. Arapçada ýakyn diýmek: Şeksiz-şübhesiz ynanmakdyr. Eger bu şaýatlyklar hakynda şeki-şübhesi bolan kişä, bu sözleriň peýdasy degmez.

Allah Tagala Kuran-Kerimde mu'minleriň waspyny aýdyp şeýle diýýär:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

Mu'minler şeýle bir kişilerdir ki, Olar Allaha we Pygambere iman etdiler soňra şek-şübhä düşmediler....(Hujurat 49/15)Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.