Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

İki şaýatlyga şeksiz-şübhesiz iman etmek.

. - Akyda

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Iki şaýatlyga şeksiz-şübhesiz iman etmek.
Begmuhammet Ebu Ismail

14 MB 10:11 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.