Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Musulman kişi her işinde Kuran we Sünnete görä hereket etmelidir. Ustad Toha Ahun.

. - Akyda

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Musulman kiþi her iþinde Kuran we Sünnete görä hereket etmelidir.
Ustad Toha Ahun (hafizehullah)

31.6 MB 34:28 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.