Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Musulmanlara İnjil okamak bolýarmy?(Sorag-Jogap) Begmuhammet Allanazar.

. - Akyda

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Musulmanlara İnjil okamak bolýarmy.
Begmuhammet Allanazar

46.9 MB 20:30 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.