Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Tewhit, şirk we halkyň içinde ýaýran yslama ters zatlar barada, söhbetdeşilik. Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah).

. - Akyda

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Tewhit, şirk we halkyň içinde ýaýran yslama ters zatlar barada, söhbetdeşilik.
Şeýh Hudaýberdi Kary Durdypur Ahun

19.3 MB 14:02 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.