Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Şirke sebäp bolýan zatlar we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) dünýäden gaýtmagynyň öň ýany eden nesihatlary. Begmuhammet Allanazar.

. - Akyda

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Şirke sebäp bolýan zatlar we Pygamberimiziň dünýäden gaýtmagynyň öň ýany eden nesihatlary.
Begmuhammet Allanazar

20.7 MB 15:03 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.