Yazdır

Şirke sebäp bolýan zatlar we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) dünýäden gaýtmagynyň öň ýany eden nesihatlary. Begmuhammet Allanazar.

. - Akyda

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Şirke sebäp bolýan zatlar we Pygamberimiziň dünýäden gaýtmagynyň öň ýany eden nesihatlary.
Begmuhammet Allanazar

20.7 MB 15:03 min